პროექტი

პროექტი ხორციელდება G&A Group-ის დაკვეთით, რომლის განხორციელებასაც უზრუნველყოფენ როგორც ქართული ასევე უცხოური კომპანიები, როგორებიც არიან: კომპანია  “მფა”, კომპანია ‘Seismo’, კომპანია ‘ფენიქსი’, კომპანია ‘კანო’, კომპანია ‘CHANTEK’, კომპანია ‘ინტერლოჯისტიკი’.